“Nebim V3 Enflasyon Muhasebesi ile enflasyon değerlemelerinizi mevzuata uygun ve pratik bir şekilde gerçekleştirin.”
Enflasyon Muhasebesi Nedir

Fiyat artışlarından dolayı işletme bilançosundaki değerlerin gerçek durumu yansıtmaması nedeni ile enflasyonist dönemlerde yaşanan artışların bilanço ve mali tablolarda düzeltmesi işlemine Enflasyon Muhasebesi denir. Vergi kanunları açısından son üç dönemdeki enflasyonun %100 den fazla olması ve içinde bulunulan dönemin %10 dan fazla olması durumunda enflasyon muhasebesi uygulayabilirsiniz. En son 2004 yılında uygulanan enflasyon muhasebesi 2021 yılında şartların yeniden oluşması nedeni ile gündeme gelmiştir. VUK Geçici 33'üncü madde ile uygulama 31.12.2023 tarihine ertelenmiştir. 2023 bilançosuna enflasyon düzeltmesi yaparak, 2024 yılı bilançosunu düzeltilmiş kayıtlar ile açabilirsiniz.

Kimler Enflasyon Muhasebesine Tabidir

Bilanço usulüne göre defter tutan kolektif, adi komandit ve adi şirketler de dâhil olmak üzere gelir ve kurumlar vergisi ödemekle yükümlü tüm şirketler, tüzel kişilikler ve işletmeler enflasyon muhasebesi uygulamasına tabidir. 2023 yılında kurulan şirketler de taslak tebliğe göre enflasyon muhasebesini uygulamakla yükümlüdürler.

Hangi Değerler Enflasyon Düzeltmesine Tabidir

2023 ve sonraki dönemlerde bilançoda dönem sonu bakiyesi olan ve parasal olmayan kıymet olarak tarif edilen bilanço kalemleri enflasyon düzeltmesine tabi tutulacaktır.

Enflasyon Düzeltmesinin Kar/Zarara Etkisi Nedir

Enflasyon Düzeltmesi İşlemleri Nasıl Yapılır

Düzeltmeye Esas Veriler Nasıl Hesaplanır

Stoklar için Enflasyon Muhasebesi Nasıl Uygulanır

Sabit Kıymetlerde Enflasyon Muhasebesi Nasıl Uygulanır